Nyheter

504, 2024

Kallelse till Crescendos årsmöte 20 april kl. 15.00

Årsmöte i Musikföreningen Crescendo
lördag 20 april klockan 15.00.
Plats: Teaterfoajén Bråddgatan 34
Crescendos medlemmar kallas till
årsmöte med sedvanliga förhandlingar.
Årsmöteshandlingar finns fr.o.m. 15
april tillgängliga på kansliet
Tunnbindaregatan 37 C. (Ring 070-484
64 24 före ev. besök.) Handlingar finns
även på årsmötet.
Deltagarna bjuds på enklare förtäring,
därför krävs föranmälan.
Anmälan senast måndag 15 april via epost till info@crescendomusik.se
Det går även att anmäla sig via SMS till nr. 070-484 64 24.
Styrelsen

511, 2023

Väskförbud på Crescendos konserter

Du/ni måste lämna era större väskor hemma.

Polisen har förtydligat att förbudet mot att ha väskor med på Crescendos konserter gäller väskor större än 40x40x20 cm.
Crescendo har tyvärr inga möjligheter att förvara medförda väskor. Väskförbudet ger inte rätt till återköp av biljetter.

Till toppen