Bli medlem i Musikföreningen Crescendo! Vi erbjuder en trivsam samvaro med andra musikintresserade och välkomnar nya medlemmar i alla åldrar. Att vara medlem kostar 250 kr/år och person eller 350 kr/år för en familj (gäller boende på samma adress). Medlemskapet löper från den dag du blir medlem och ett år framåt.

Detta får du som medlem

  • Reducerade entréavgifter vid våra arrangemang.
  • Vårt programblad via e-post/vanlig post.
  • Inbjudan till våra medlemskvällar med olika programinslag.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@crescendomusik.se

Så blir du medlem

Sätt in medlemsavgiften på Plusgiro 13 13 99-8. Skriv namn och adress på alla blivande medlemmar, uppge även e-postadress. Observera att det inte går att betala medlemsavgiften kontant på vårt kansli.