Musikföreningen Crescendo är idéell och startade sin verksamhet 1959.

Verksamheten har varit igång utan avbrott sedan dess. Föreningen började som en spisarklubb för jazzintresserade men har genom åren utvecklats till stolt arrangör av både stora och små evenemang inom områdena jazz, blues, folkmusik och visor.
Få föreningar i vårt land har den bredd på musikutbudet som Crescendo har. Crescendo arrangerar årligen ett 40-tal konserter.

Under åren har såväl många stora artister som mindre kända musikanter gästat Crescendo. Många idag stora artister har uppträtt på Crescendos scen innan de blev kända och berömda.
I Crescendo är vi alltid nyfikna på ”vad som är på gång”. Det har på olika sätt gett oss och vår publik spännande upplevelser. För vad kan ersätta upplevelsen av att få lyssna till livs levande musik och få vara med om själva skapelseögonblicket?

Crescendos ambition är att bedriva konsertverksamhet av hög kvalitet, som bidrar till att berika det kulturella utbudet i Norrköping.
En viktig uppgift är också att möjliggöra och skapa förutsättningar för musikstuderande och ungas musikutövande i samarbete med musikutbildningar i Norrköping. Som en del i detta arrangerar Crescendo en återkommande ungdomsjazzfestival i samarbete med De Geergymnasiet Musik
Föreningen samverkar även med andra intresserade föreningar, organisationer och institutioner.

Crescendo är en ideell förening, med för närvarande cirka 600 medlemmar, vars resa genom åren ibland har varit strapatsrik men totalt sett väldigt lyckosam. Vi har fått ekonomiskt stöd av kulturrådet och av Norrköpings kommun vilket har varit och är en del av förutsättningarna för att vi kan bedriva vår verksamhet.
En annan förutsättning är de omfattande insatserna från våra ideellt arbetande medlemmar i samband med alla evenemang.
Föreningen har under våren 2022 med lyckat resultat flyttat sin verksamhet från kvarteret Knäppingsborg till Kulturkvarteret Hallarna

Allt detta gör att Crescendo i dag mer än någonsin är en stark och aktiv förening med stor framtidstro.

Årets jazzclub

2019 blev Crescendo utsedd till ”Årets jazzclub” av Riksförbundet Svensk Jazz, med motiveringen:

”Crescendo, Årets jazzklubb 2019, är mycket bra på att skapa fantastiska möten mellan musik och publik i arrangemangets alla delar. Här skapas en unik kombination av ungt, modernt och hundraårig tradition i ett brett utbud av internationella, nationella såväl som lokala musikgrupper. Med lyhördhet och ett interagerande publikarbete utvecklas det musikaliska utbudet hela tiden. Balansgången att locka till sig ny publik och samtidigt behålla den gamla har rönt framgångar hos den äldsta jazzklubben i Sverige, 60 år ung och fortfarande under ständig utveckling, Crescendo är ett föredöme att inspireras av. Vi lyfter på hatten och gratulerar.”

Crescendo har under lång tid haft sina lokaler i kvarteret Knäppingsborg  men sedan 2022 finns vi i Kulturkvarteret Hallarna.

Kansli

Kulturkvarteret Hallarna, Tunnbindaregatan 37, Norrköping.

Styrelse

Göran Törner, ordförande
Niclas Lindblom, v. ordförande
Roger Lindberg, kassör
Lena Tjäder Smith, sekreterare
Sara Kowalski, ledamot
Rune Karlsson, ledamot
Marcho Marchev, suppleant