Musikföreningen Crescendo är idéell och startade sin verksamhet 1959.

Texten uppdateras

Årets jazzclub
2019 blev Crescendo utsedd till ”Årets jazzclub” av Riksförbundet Svensk Jazz, med motiveringen:

”Crescendo, Årets jazzklubb 2019, är mycket bra på att skapa fantastiska möten mellan musik och publik i arrangemangets alla delar. Här skapas en unik kombination av ungt, modernt och hundraårig tradition i ett brett utbud av internationella, nationella såväl som lokala musikgrupper. Med lyhördhet och ett interagerande publikarbete utvecklas det musikaliska utbudet hela tiden. Balansgången att locka till sig ny publik och samtidigt behålla den gamla har rönt framgångar hos den äldsta jazzklubben i Sverige, 60 år ung och fortfarande under ständig utveckling, Crescendo är ett föredöme att inspireras av. Vi lyfter på hatten och gratulerar.”

Crescendo har under lång tid haft sina lokaler vid Knäppingsborg (bild nedan) men sedan 2022 finns vi på Bråddgatan 34 i Kulturkvarteret Hallarna.

Kansli

Kulturkvarteret Hallarna, Tunnbindaregatan 37, Norrköping.

Styrelse

Göran Törner, ordförande
Niclas Lindblom, v. ordförande
Roger Lindberg, kassör
Lena Miranda, sekreterare
Linda Holdaj, ledamot
Rune Karlsson, ledamot
Kjell Ekfeldt, suppleant
Marcho Marchev, suppleant

Kontakt