Besöksadress konsertlokal:
Kulturkvarteret Hallarna, entré Bråddgatan 34
Läs mer om lokalen

Besöksadress kansli:
Tunnbindaregatan 37 C

Postadress:
Musikföreningen Crescendo
Tunnbindaregatan 37 C
602 21 Norrköping

E-post: info@crescendomusik.se

Plusgiro: 13 13 99-8
Bankgiro: 5027-4240

Kontaktpersoner

Göran Törner (Verksamhetsledning) e-post
Roger Lindberg (Ekonomifrågor)  e-post
Sara Kowalski (Sociala medier) e-post