Kallelse till Crescendos årsmöte 20 april kl. 15.00

Årsmöte i Musikföreningen Crescendo
lördag 20 april klockan 15.00.
Plats: Teaterfoajén Bråddgatan 34
Crescendos medlemmar kallas till
årsmöte med sedvanliga förhandlingar.
Årsmöteshandlingar finns fr.o.m. 15
april tillgängliga på kansliet
Tunnbindaregatan 37 C. (Ring 070-484
64 24 före ev. besök.) Handlingar finns
även på årsmötet.
Deltagarna bjuds på enklare förtäring,
därför krävs föranmälan.
Anmälan senast måndag 15 april via epost till info@crescendomusik.se
Det går även att anmäla sig via SMS till nr. 070-484 64 24.
Styrelsen

Published On: 5 april 2024Last Updated: 5 april 2024