Kontakt

HÖR GÄRNA AV DIG TILL OSS

Besöksadress
Kansli: Kansliet flyttar till kvarteret Hallarna, Tunnbindaregatan 37 och beräknas öppna under mars månad 2022. Kontakta oss gärna via e-post.
Konsertlokal: Kulturkvarteret Hallarna, entré Bråddgatan 34

Postadress
Musikföreningen Crescendo
Box 2262
600 02 Norrköping

Tel: 011-18 89 10
Fax: 011-12 08 70
E-Post: info@crescendomusik.se

Plusgiro: 13 13 99-8
Bankgiro: 5027-4240

Styrelse:

Bernt O Ericson, ordförande
Göran Törner, v. ordförande och sekreterare
Roger Lindberg, kassör
Linda Holdaj, ledamot
Niclas Lindblom, ledamot
Rune Karlsson, ledamot
Bertil From, suppleant
Marcho Marchev, suppleant

Kontaktpersoner: Tel: 011-18 89 10
Bernt O Ericson (verksamhetsledning m.m.) E-post: CRESCENDO
Roger Lindberg (ekonomi) Epost:
Crescendo, Roger
Bertil From (förhyrningar) E-post: CRESCENDO
Göran Törner (hemsida, medlemsreg) E-post: Crescendo, Göran

Hitta till Crescendo: