Kontakt

HÖR GÄRNA AV DIG TILL OSS

Besöksadress
Kansli: Skolgatan 1
Konsertlokal: Järnbrogatan 3 (Vi finns i kvarteret Knäppingsborg)

Postadress

Musikföreningen Crescendo
Box 2262
600 02 Norrköping

Tel: 011-18 89 10
Fax: 011-12 08 70
E-Post: info@crescendomusik.se

Plusgiro: 13 13 99-8
Bankgiro: 5027-4240

Styrelse:

Bernt O Ericson, ordförande
Göran Törner, v. ordförande och sekreterare
Roger Lindberg, kassör
Marina Ek, vice sekreterare
Gudrun Erlandsson, ledamot
Niclas Lindblom, ledamot
Rune Karlsson, ledamot
Bertil From, suppleant
Marcho Marchev, suppleant
Seved Östberg, suppleant

Kontaktpersoner: Tel: 011-18 89 10
Bernt O Ericson (verksamhetsledning m.m.) E-post: CRESCENDO
Roger Lindberg (ekonomi) Epost:
Crescendo, Roger
Bertil From (förhyrningar) E-post: CRESCENDO
Göran Törner (hemsida, medlemsreg) E-post: Crescendo, Göran

Hitta till Crescendo: