Historik

Musikföreningen Crescendo startade sin verksamhet 1959. Att föreningen sedan dess kunnat bedriva kontinuerlig verksamhet är egentligen märkligt. Med tanke på villkoren!

Att å ena sidan konkurrera på den kommersiella marknadens hårda villkor om en publik och att å andra sidan konkurrera om de medel där kulturpolitiken prioriterat de offentliga institutionerna har varit och är som att hamna mellan två stolar.

Att Crescendo ändå fortlever vitalare än någonsin är därför på sitt sätt paradoxalt. Men kanske har situationen medfört att vi alla verksamma i föreningen svetsats samman och gjort Crescendo till en stark och aktiv förening idag mer än någonsin.

Vi har också tvingats se till att vi, trots en del allmänna bidrag, skapar ”egna” intäkter. Vår s.k. självfinansiering är så stor som omkring 75 %

Vi har över 700 medlemmar och många nya i yngre åldrar har tillkommit på senare tid. Det är mycket glädjande med en stor och stabil  medlemsgrupp där en viss föryngring sker, särskilt med tanke på den framtida utvecklingen.

Under åren har många stora artister gästat Crescendo liksom mindre kända musikanter.

Många idag ”stora” artister har uppträtt på Crescendos scen innan berömmelsen. I Crescendo är vi alltid nyfikna på ”vad som är på gång”. Alla har på olika sätt gett oss upplevelser. För vad kan ersätta upplevelsen att få lyssna till livs levande musik och få vara med om själva skapelseögonblicket? Inget!

Jazz, blues, visor, folkmusik, world-music -nämn vad du vill, Crescendo arrangerar! Få om än någon förening i vårt land har den bredd på musikutbudet som Crescendo har.

Crescendo arrangerar årligen ett 60-tal konserter. Så gott som vecka under vår- och höstsäsongerna ger vi konserter i våra egna och intima lokaler på Järnbrogatan 3 i kvarteret Knäppingsborg, där man verkligen kommer nära musiken på alla sätt.