Göran Törner valdes till ny ordförande,

Nya i styrelsen är Lena Miranda och Kjell Ekfeldt.

Published On: 4 maj 2022Last Updated: 4 maj 2022