Lokaluthyrning

Vi hyr ut lokaler för konferenser och festligheter!

  • Stora konsertsalen rymmer c:a 150 personer i biosittning utan bord och upp till 100 personer vid möblering med bord.
  • Ett mindre rum, som rymmer upp till trettio personer sittande vid bord, för arbetsgrupper o.dyl. Grupprummet kan inte hyras separat.
  • Förmiddags- respektive eftermiddagskaffe vid konferenser offereras separat.

För förfrågningar och bokningar kontakta Crescendo.

Kontaktperson: Bertil From

Tel: 011-18 89 10
Fax: 011-12 08 70
E-Post: CRESCENDO
Besöksadress: Skolgatan 1 NORRKÖPING