Rolf Wikström

Roffe Wikström 2021 Pressbild_Patrik Instedt

Med en 50 årig karriär omfattande ett 30-tal album och närmare 7 000 konserter är Rolf Wikström Sveriges okrönte blueskung. Som ende svensk och ende icke engelsksjungande artist överhuvudtaget är han med i Virgins Blues Encyclopedia. Han vilar dock inte på några lagrar utan går ständigt vidare. Rolf Wikström

Läs mer…