Bernt Rosengrens kvartett

Bernt Rosengren

Så här skriver Orkesterjournalen i en recension av kvartettens senaste skiva:
”Bernt Rosengrens mer än 50 år långa karriär kännetecknas av ett fullständigt kompromisslöst artisteri som efterhand kommit att belönas med statlig konstnärslön och diverse andra utmärkelser. Det skulle inte förvåna mig om hans nya platta också den blir föremål för vederbörliga belöningar för så mycket bättre än så här kan det nämligen inte bli. Greppet att spela endast svenska jazzoriginal är ju också det lysande. Det inbjuder nämligen till flera olika ingångar i den svenska jazzhistorien.
Kvartetten är Bernts ordinarie och hör till gräddan av svenska musiker. Både Stark och Backenroth är musikanter i ordets verkliga bemärkelse. Stark spelar trummor och Backenroths bas sjunger i bästa NHØP-tradition. Vad Stefan Gustafson anbelangar begriper jag inte hur jag kunnat undgå honom tidigare. En briljant tangentspelare är nämligen vad han är!”

Onsdag 27 mars